Home Menu

Omgaan, praktijk voor kinder- en jeugdtherapie, biedt oplossingsgerichte hulp aan kinderen met een klacht of probleem en begeleidt en adviseert de ouder(s).

Als het niet goed gaat met een kind kunnen daar meerdere redenen voor zijn. Het kind laat gedrag of emoties zien die ouders bezorgd maken. Het kan ook zijn dat een leerkracht op school zijn zorgen over uw kind uitspreekt. Of dat de huisarts, psycholoog of het ziekenhuis u naar ons doorverwijst. Wij gaan samen met u uitzoeken wat er nodig is om tot verbetering van de situatie te komen. Dan bieden wij u daarvoor een passende behandeling aan.

 

Kindertherapie kan niet worden ingezet bij ernstige psychische problematiek op psychiatrisch vlak (psychose, ernstige depressie). Twijfelt u of kindertherapie geschikt is voor uw kind? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met de praktijk.

 

 

https://www.omgaan.nl/