Home Menu

Rouwverwerkingsproblemen

Dit zijn klachten die ontstaan na het meemaken van een verliessituatie.

Bijvoorbeeld overlijden, echtscheiding, ziekte, uithuisplaatsing of adoptie. Of het verlies van een veilige thuissituatie na huiselijk geweld of mishandeling.

Na een verliessituatie rouwen kinderen. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Praktijk Omgaan helpt kinderen bij rouwverwerking en kan ouders ondersteunen bij het omgaan met de gevoelens en gedachten van hun kind. Klachten kunnen zijn:

 

 

  • snel geprikkeld zijn
  • teruggetrokken gedrag 
  • concentratieproblemen
  • veel boos zijn over 'kleine' dingen
  • sombere en lusteloze gevoelens
https://www.omgaan.nl/