Home Menu

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten van het kind en de hulpbronnen vanuit de omgeving, bijv. het gezin/ familie, leerkrachten, vriendjes. Samen met de therapeut onderzoekt het kind welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn probleem aan te pakken. De aandacht gaat vooral uit naar de oplossing in plaats van naar het probleem.

Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Deze werkwijze spreekt veel kinderen aan.

 

Oplossingsgerichte therapie kan ingezet worden bij o.a:

  • Emotionele problemen
  • Problemen in de omgang met anderen
  • Een negatief zelfbeeld
  • Problemen met assertief gedrag
  • Gezinsgerichte problemen
  • Slaap/eet/zindelijkheidsproblemen
  • Problemen op school

 

https://www.omgaan.nl/