Home Menu

Kinder- en jeugdtherapie

 

Bij kinder- en jeugdtherapie staat het kind met z'n klacht centraal. De therapeut verdiept zich in de belevingswereld van het kind en sluit daarop aan. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen. De keuze voor een therapievorm is gebaseerd op de eigenheid van het kind. Zo krijgt uw kind therapie op maat.

 

 

Met de therapie leert uw kind op een ontspannen en snelle manier controle te krijgen over de dingen die hij of zij lastig vindt. Uw kind is dan in staat zelf te kiezen hoe het met z'n probleem wil omgaan. Zo leert uw kind te vertrouwen op eigen kracht, mogelijkheden en kwaliteiten.

Ouders worden door middel van evaluatiegesprekken betrokken bij de therapie van hun kind.Als het nodig is kan er ook ouderbegeleiding worden ingezet naast kinder- en jeugdtherapie.

https://www.omgaan.nl/