Home Menu

Vergoeding via de zorgverzekeraar:

Via de aanvullende ziektekostenverzekering kunt u vaak de therapiekosten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen. De zorg valt onder alternatieve behandeling of overige psychosociale zorg. 

Kijk hiervoor op uw zorgpolis. Wij zijn aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

 

Lianne Leeggangers:

Vereniging van/voor Kindertherapie (VvvK)

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

 

Registernummers beroepsvereninigen:

VvvK: A-10-073

SCAG: 11838

RBCZ: 409071R

 

Femke Crützen:

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) 

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) 

Registernummers beroepsverenigingen:

NFG:8073

FVB:4373

RBCZ:810289R

 

Beide therapeuten zijn aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ

AGB-code Lianne Leeggangers   90-041641

AGB-code praktijk                     90-059530

AGB-code Femke Crützen           90-043464

KVK Nummer                              61894478

 

http://www.omgaan.nl/