Home Menu

Speltherapie en adoptie- en pleegzorg

 

Adoptie- en pleegkinderen hebben al op jonge leeftijd veel meegemaakt. Zij hebben hun thuis moeten verlaten of nooit een veilig thuis gehad en daarom geplaatst bij adoptieouders, pleegouders of in een leefgroep van een instelling. 

Speltherapie helpt deze kinderen bij het verwerken van hun geschiedenis en maakt kinderen weerbaar in het hier en nu.

 

Speltherapie kan ingezet worden bij klachten die samenhangen met:

 

  • Het verlies van hun geboorteland door adoptie
  • Vragen over de herkomst en het levensverhaal na adoptie
  • Het verlies van hun thuis door een uithuisplaatsing
  • Het aanpassen op nieuwe leefomstandigheden
  • Het aangaan van nieuwe contacten met een leefgroep
  • Het aangaan van nieuwe contacten in een pleeggezin
http://www.omgaan.nl/