Home Menu

Gezinsgesprekken

 

In gezinsgesprekken zitten meerdere leden van een gezin met elkaar om tafel. Onder de begeleiding van de gezinstherapeut wordt een probleem of vraag besproken en komen de verschillende gezinsleden aan het woord. Gezinsgesprekken worden ingezet om wensen van een gezin duidelijk te krijgen of te zoeken naar een oplossing bij een vastgelopen situatie. Gezinsgesprekken kunnen zowel in de praktijk als in de thuissituatie plaatsvinden.

 

Gezinsgesprekken kunnen worden ingezet bij:

    • Vastgelopen situaties binnen het gezin
    • Vastgelopen communicatie binnen het gezin
    • Zorgen, vragen of wensen over de gezinssituatie waar je niet alleen uitkomt

 

http://www.omgaan.nl/